Синдикат на българските учители - Варна, гр. Варна 9000, ул."Шипка" № 17-19, тел./факс: 052 / 632 430, e-mail: seb_varna@abv.bg
 

 

Уважаеми колеги,

На вниманието Ви е Анексът към Общински КТД от 2019 г. за сектор "Образование".

В. Рашев

(изтеглете от тук)

На 6 октомври, само ден след Международния ден на учителя в Община Варна, кметът Иван Портних, председателят на Синдиката на българските учители-Веселин Рашев и социалните партньори, подписаха Анекс към Колективния трудов договор в сферата на образованието . Новата придобивка са 8 дни платен отпуск за педагогическите специалисти от училищата и ДГ, които могат да ползват до края на 2020 г.

На церемонията по подписването на Анекса , Председателят на Синдиката на българските учители във Варна- Веселин Рашев връчи на г-н Иван Портних купата за комплексното първо място на варненските учители в 16 международна учителска спартакиада "Албена-2020".

На 1 октомври 2020 г. в Община Варна- кметът Иван Портних, Веселин Рашев-Председател на Синдиката на българските учители във Варна и Васил Василев-Председател на КТ"Подкрепа"-Варна подписаха нов общински колективен трудов договор за периода 2020-22 година в областта на социалните дейности. На церемонията кметът отбеляза ,че въпреки създалата се ситуация Община Варна ще изпълни поетите обещания към множеството социални работници в черноморския ни град.

Приветствие от д.ик.н. Янка Такева по случай 5 октомври - Международният ден на учителя

 Скъпи учители, колеги и приятели,

За мен е удоволствие от името на Синдиката на българските учители и лично от мое име да Ви поздравя по случай 5 Октомври - Меджународният ден на учителя!

Ние сме хората, посветили живота си на една от най-хуманните професии. Професия, изискаваща отдаденост, любов, търпение и творческо вдъхновение!

Въпреки времето на изпитание, с което се сблъскваме всички, искрено вярвам, че заедно ще можем да се справим и да покажем изключителната и незаменима воля на учителя и образованието за устойчиво развитие.

Вярвам, че иновациите и традициите в образованието ще се съчетаят успешно със съвместната грижа за човешкото здраве, а единността ни ще ни помогне да превърнем тази учебна година във впечатляващ исторически успех.

Желая от все сърце на всички Вас здраве, дълголетие и нестихващ ентусиазъм!

 

д.ик.н. Янка Такева,

председател на Синдиката на българските учители

Уважаеми колеги,

на 17.08.2020 г. се подписа новият Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищно образование, който влиза в сила от 26.11.2020 г.

(изтеглете от тук)

ВАЖНИ РЕШЕНИЯ

НА ОТРАСЛОВИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

  Днес, 16.07.2020 г. на заседание на ОСТС се взеха следните по- важни решения:

1. Атестирането на педагогическите специалисти и директорите на образователните институции се отлага за 2021 / 2022 учебна година.

2. Учебната 2020 /2021 г. да започне на 15.09.2020 г. с присъствена форма на децата и учениците от образователните институции.

За останалите решения на ОСТС ще Ви информираме допълнително.

Проект за Анекс към действащия Общински КТД

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание НОВИЯТ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, подписан на 08.06.2020 г.

(изтеглете от тук)

Споразумение между СБУ и Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД за осигуряване на лечение на членовете на СБУ

АНЕКС КЪМ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Д01-100 ОТ 11.06.2018 Г.

С Т А Н О В И Щ Е НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛ.120В И ЧЛ.267А ОТ КТ

Указания на МОН и НСОРБ относно организацията на дейностите в детските градини и в центровете за подкрепа за личностно развитие в периода на извънредно положение

Важни решения на ОСТС от 03.04.2020

   На 03.04.2020 г. се проведе дистанционно заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование.

   Бяха взети следните решения:

  1. По време на дистанционното обучение да се изплащат всички трудови възнаграждения на педагогическите специалисти, в съответствие със заповедта на Министъра на образованието и науката и реалните ангажименти в дейностите;

  2. В периода от 13 до 16 април да бъде въведен облекчен (разтоварващ за учениците) дистанционен учебен режим, като в зависимост от спецификата на училището, в рамките от 2 до 4 часа, да се акцентува върху занимания по интереси (за физически дейности, изобразително изкуство, музика и рисуване), за занимания с педагогическите съветници или дискусии по темите за часа на класа;

  3.За непедагогическия персонал, зает в училищата, както и за педагогическия и непедагогическия персонал в детските градини – да бъдат обмислени и приложени възможности за дейности по график за поддържане на хигиената в сградите, за консултации с родители, за подпомагане на други дейности в градината и училището или в други сфери в населеното място. Да бъде споделен опит съвместно с Националното сдружение на общините за добри практики в различни градове по ангажиментите на персонала.

  4. Ръководството на МОН и членовете на ОСТС да проведат публична дискусия за обмяна на опит за усъвършенстване на работата в предучилищния сектор в условията на обявеното извънредно положение с представители на общини, в които вече съществува такава практика.

  5.От следващата седмица, по предложение на Министър Вълчев и с подкрепа на Отрасловия съвет, може да продължи(започне) поставянето на оценки при дистанционното обучение;

  6. Препоръчва се на директорите да прилагат облекчен вариант на отчетност при заетост на учители и персонал - по електронен начин, както и вписване на часовете в електронен дневник.

  7. Да започнат, по дигитален път, преговорите върху проекта за нов Колективен трудов договор в системата.

  8. ОСТС настоява МОН задължително да съгласува със социалните партньори бъдещи промени на поднормативни актове и проекти, като например „Подкрепа за успех“ и др.

  Министър Вълчев изрази благодарност към учителите, директорите и социалните партньори за успешното прилагане на дистанционната форма на обучение в образователните институции.

Коментар на КНСБ на законът за мерките и действията по време на извънредно положение обявено с решение от 13 март 2020 г. на Нородното събрание (обн. ДВ бр. 28 от 24.03.2020 г.)

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание АНЕКС (подписан на 12.11.2019 г.) КЪМ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ.

(изтеглете от тук или от раздел "ДОКУМЕНТИ")

Уважаеми колеги,

НА 18.03.2019 г. В ОБЩИНА ВАРНА БЕ ПОДПИСАН НОВИЯ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ.

ТОЙ Е ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ И ВЛИЗА В СИЛА ОТ 01.01.2019 г.

(изтеглете от тук или от раздел "ДОКУМЕНТИ")

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание НОВИЯ ОБЩИНСКИ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СЕКТОР "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ".

(изтеглете от тук или от раздел "ДОКУМЕНТИ")

СБУ - Варна, гр. Варна 9000, ул."Шипка" № 17-19, тел./факс: 052 / 632 430, e-mail: seb_varna@abv.bg